0988.082.592

Zalo

Vai trò của vận tải đa phương thức
 • Vi
 • En
 • Vai trò của vận tải đa phương thức
  Thông tin chi tiết

  Vai trò của vận tải đa phương thức

  • Vận tải đa phương thức đang chiếm xu thế trong ngành logistic hiện nay. Đây là cầu nối hỗ trợ cho các hoạt động thương mại phát triển một cách nhanh chóng. Vì vậy, vận tải đa phương thức đóng vai trò quan trọng, cụ thể đó là: 
  • Vận tải đa phương thức giúp tăng khả năng cạnh tranh về giá cũng như về chất lượng. Giúp giảm chi phí vận chuyển và just in time, từ đó mới dẫn đến hàng hóa và sản xuất có chi phí giảm. 
  • Việc mở rộng mạng lưới vận tải và đạt được hiệu quả kinh tế do sử dụng phương thức vận tải này có thể chuyên chở được khối lượng hàng hoá lớn. 
  • Vận tải đa phương thức còn giảm thiểu những chứng từ không cần thiết tại ra sự hợp tác giữa chính phủ với doanh nghiệp. Từ đó, các thủ tục trong hoạt động vận tải đều trở nên đơn giản và các doanh nghiệp cũng ít gặp những rào cản trong hoạt động kinh doanh. 
  • Thông qua mạng lưới vận tải, các doanh nghiệp sẽ tiếp cân nhanh hơn với thị trường. Ngoài thị trường Việt Nam còn có thể mở rộng ra thị trường nước ngoài. Điều này cũng sẽ thúc đẩy nền kinh tế trong nước vươn xa hơn và khuyến khích tăng trưởng kinh tế và thương mại quốc tế cũng sẽ phát triển.