0988.082.592

Zalo

Đặc điểm của vận tải đa phương thức
 • Vi
 • En
 • Đặc điểm của vận tải đa phương thức
  Thông tin chi tiết

  Đặc điểm của vận tải đa phương thức

  Vận tải đa phương thức có nhiều những đặc điểm nổi bật mang lại tiện ích như: 

  • Vận tải đa phương thức có ít nhất 2 phương thức vận chuyển 
  • Việc vận chuyển của các đơn vị xếp dỡ tiêu chuẩn trong chuỗi vận chuyển door to door một cách liên tục 
  • Vấn đề về bao bì hàng hoá không được mở khi thay đổi phương tiện vận tải mặc dù sử dụng những phương thức vận tải khác nhau trong suốt quá trình vận chuyển 
  • Đối với người kinh doanh vận tải đa phương thức sẽ là người phải chịu trách nhiệm đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển từ lúc nhận hàng đến khi chuyển giao xong hàng hoá đến người nhận. 
  • Có một số tổ chức vận tải đơn giản hoá được các chứng từ và giá thành khi thực hiện vận chuyển 
  • Đảm bảo được việc vận chuyển hàng hoá một cách liên tục trên tất cả các tuyến với chi phí hiệu quả. Đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của chủ hàng, dựa trên cơ sở đơn giản hoá về chứng từ.