0988.082.592

Zalo

Quản trị kho bãi trong dịch vụ kho bãi
 • Vi
 • En
 • Quản trị kho bãi trong dịch vụ kho bãi
  Thông tin chi tiết

  Dịch vụ kho bãi của An Phú được cấu thành từ việc quản trị từng hoạt động liên quan đến kho bãi như:

  • Bố trí, thiết kế cấu trúc kho bãi và các phương tiên cất trữ, bốc xếp hàng trong kho
  • Quản lý hàng hóa: bao gồm việc phân loại hàng, định vị, lập danh mục, dán nhãn hoặc thanh lý hàng chất lượng kém.
  • Kiểm kê hàng hóa: điều chỉnh sự chênh lệch (nếu có), kiểm kê tồn kho, lưu giữ hồ sơ.
  • Quản lý công tác xuất nhập hàng.
  • Đảm bảo an toàn cho hàng hóa, người lao động
  • Phòng ngừa trộm cắp, cháy nổ.

  Các loại kho:

  Các loại kho bãi trong logistics cơ bản được phân chia như sau:

  Kho ngoại quan (bonded warehouse): Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện các dịch vụ đối với hàng hoá từ nước ngoài hoặc từ trong nước đưa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan được ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng. Các kho ngoại quan có thể thuộc sở hữu của nhà nước hoặc các công ty tư nhân

  Tại các kho ngoại quan, chủ hàng hóa gửi kho có thể trực tiếp, ủy quyền cho chủ kho hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện các dịch vụ như gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phân loại phẩm cấp hàng hóa, bảo dưỡng hàng hóa. Ngoài ra, tại đây còn có thể chuyển quyền sở hữu hàng hóa, chuyển hàng hóa hai chiều giữa kho ngoại quan và cửa khẩu, giữa các kho ngoại quan với nhau và làm các thủ tục xuất nhập hàng hóa. Tại kho ngoại quan của An Phú, các loại giấy tờ, thủ tục thông quan của quý khách sẽ luôn được xử lý với tốc độ nhanh nhất.

  Kho CFS (container freight station): Kho CFS (còn gọi là địa điểm thu gom hàng lẻ), là loại kho chuyên dụng để thu gom hoặc phân tách hàng lẻ vận chuyển chung công-ten-nơ. Kho CFS thường được sử dụng khi các chủ hàng không có đủ hàng để lấp đầy một công-ten-nơ (FCL). Dịch vụ ở các kho CFS bao gồm đóng gói, đóng gói lại, sắp xếp, sắp xếp lại hàng hóa chờ xuất khẩu. Tại đây, hàng hóa sẽ được đưa vào địa điểm thu gom để chờ làm thủ tục xuất-nhập khẩu nếu cần rồi mới chia tách hoặc đóng ghép chung công-ten-nơ để xuất khẩu ra nước ngoài.

  Khu vực kho hàng lẻ (CFS) của Kuehne+Nagel Việt Nam có diện tích 11.000m2 và là một bộ phận trực thuộc trung tâm logistics Kuehne+Nagel ở Đồng Nai. Dưới sự quản lý của đội ngũ chuyên gia và nhờ vị trí địa lý thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu, thời gian vận chuyển và chất lượng hàng hóa lưu kho sẽ luôn được đảm bảo ở mức hiệu quả nhất.

  Kho bảo thuế (Tax suspension warehouse): Kho bảo thuế là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo thuế (Điều 4 Luật Hải Quan số 54/2014/QH13). Theo lẽ đó, kho bảo thuế thường thuộc sở hữu của các doanh nghiệp và các doanh nghiệp này sẽ chịu tự chịu trách nhiệm, phối hợp với cơ quan hải quan để tạo điều kiện cho việc kiểm tra và giám sát kho bảo thuế.

  Yêu cầu khi quản lý kho

  Với vai trò thủ kho, An Phú luôn thực hiện tốt các yêu cầu sau đây để hoạt động kho diễn ra trơn tru, hiệu quả:

  • Lập sơ đồ kho.
  • Cập nhật ngay khi có phát sinh thay đổi.
  • Ký hiệu bằng nhãn dán vị trí hàng hóa phải rõ ràng, dễ hiểu.
  • Hướng dẫn và kiểm soát hoạt động xếp dỡ hàng.
  • Chịu trách nhiệm về cách thức và chất lượng hàng hóa khi bốc dỡ.
  • Kiểm soát hoạt động xuất nhập và chuyển dịch hàng hóa trong kho.
  • Bảo quản hàng hóa tốt.
  • Thu dọn và sắp xếp kho sạch sẽ, gọn gàng.