0988.082.592

Zalo

Dịch vụ
  • Vi
  • En
  • Vận tải siêu trường - siêu trọng
    Thời gian đăng : 25-08-2022 04:12:59 | Lượt xem: 1709
    Vận tải hàng siêu trường siêu trọng hay vận chuyển hàng quá khổ quá tải, vận chuyển các thiết bị máy móc siêu khủng, vận chuyển xe cơ giới như: máy đào, máy xúc, máy rải nhựa đường, máy cẩu…đã không còn là điều khó khăn mà các nhà sản xuất máy móc, cung cấp thiết bị phải bận tâm.